laatste wijziging: 01-11-2017

151 A Aporie

Aporie

Term waarmee aangegeven wordt dat een filosofische vraag niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Veel van Plato’s dialogen eindigen met een aporie. Socrates werpt een vraag op, discussieert er met anderen over, maar het resultaat van zijn onderzoek is niet sluitend en geeft onvoldoende antwoord op het probleem dat aan de orde werd gesteld.