laatste wijziging: 01-11-2017

161 wetenschapsfilosofie

BRONNEN:

Wetenschapsfilosofie is een discipline van de filosofie die zich bezighoudt met het kritisch onderzoek naar de vooronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschappen. Daarbij rekent ze behalve de natuurwetenschappen bijvoorbeeld ook de sociale wetenschappen, de psychologie en de economie tot haar studiegebied.

De wetenschapsfilosofie heeft zich expliciet gebogen over de vraag wat ‘wetenschap’ is, en is tot de opmerkelijke conclusie gekomen …
dat we eigenlijk niet goed weten wat wetenschap tot wetenschap maakt!

TO DO: overpeinzing 26-03-2017 zie recorder

Wetenschapsfilosofie heeft:

Het werk The Structure of Scientific Revolutions van Thomas Kuhn maakte dat de nadruk van de eerste verschoof naar de tweede.

Enkele antwoorden die beroemde wetenschapsfilosofen op die vraag gegeven hebben:

Wanneer we de balans opmaken zien we dus een hele reeks van antwoorden op de vraag wat wetenschap is. Je zou dus kunnen concluderen dat op z’n minst onduidelijk is wat wetenschap eigenlijk is. Dit maakt de wetenschapsfilosofie tot een discipline waar heel veel werk te doen is, temeer omdat wetenschap nog tal van andere problemen met zich meebrengt: