laatste wijziging: 01-11-2017

165 ethiek

BRONNEN:

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd , en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Ook in de politiek (onder meer bij het vaststellen van het strafrecht), het bedrijfsleven en de geneeskunde spelen ethische vragen een belangrijke rol, en ook in wetenschaps- en studiegebieden zoals geschiedenis, biologie en sociologie is de ethiek van het vak soms onderwerp van discussie. In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindelijke norm is voor het menselijk handelen. Hoewel in de omgangstaal ’ethisch’ in de betekenis van ’moreel’ wordt gebruikt, gaat het om twee verschillende gebieden: ’moraal’ is het zedelijk handelen zelf, terwijl Ethiek de studie ervan is.

Er zijn drie kennisgebieden waarin ethiek een belangrijke rol speelt: de wijsbegeerte, de theologie en de medische wetenschap. De term ’ethiek’ wordt soms in engere zin gebruikt om te verwijzen naar de ethische principes van een bepaalde traditie, zoals de christelijke ethiek of de ethiek van een bepaalde filosoof. Op deze website wordt ethiek uitsluitend in de filosofische betekenis gebruikt.


In 2016 ben ik lid geweest van een leesgroep in Smilde. Daar hebben we samen aan de hand van het boek “Leven is een kunst” van Paul van Tongeren gefilosofeerd over de kunst van het leven.
Vooralsnog (4 maart 2017) kan ik geen uitspraken over ethiek doen, aangezien ik nog niet alle theorieën met betrekking tot dit deelgebied heb gelezen. De komende jaren zal ik mij verder verdiepen in ethiek.


Traditionele theorieën die spreken over criteria wanneer een handeling goed of fout is zijn onder anderen, het utilitarisme, de deontologie, deugdethiek en bepaalde sociaal contracttheorieën zoals die bijvoorbeeld terug te vinden zijn bij John Rawls.