laatste wijziging: 01-11-2017

169 logica

BRONNEN:

Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren. Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend.

Logica stamt van het Griekse woord λόγος of logos, dat kan betekenen: betekenis, woord, idee, argument, rede of principe.

TAAL

Om geldige redeneringen te definiëren wordt gebruik gemaakt van een aantal basis elementen met regels waarmee algemeen geldige redeneringen tot stand komen in een logische taal.

De basis elementen zijn dan te relateren zijn aan normaal taal gebruik. Door uitbreiding van die basis elementen wordt het steeds beter mogelijk het normaal taalgebruik vast te leggen met de logische taal elementen. Dit “project” is met name de laatste decennia in versnelling gekomen maar nog lang niet voltooid.

Frege: logica (en wiskunde) zijn talen zonder empirische inhouden die kader verschaffen voor formuleren begrippen, maken afleidingen etc.

TO DO: Dinsdag 29 september 2015: Wiskundig bewijs. Logica. Nog te onderzoeken.