laatste wijziging: 01-11-2017

200 De oudheid 600 v C – 500 n C

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid#Overzicht
BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrift
BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antieke_filosofie

Met Oudheid wordt over het algemeen de periode in de geschiedenis van een bepaalde cultuur bedoeld die begint met de ontwikkeling van het schrift en het ontstaan van een beschaving. De oudheid wordt voorafgegaan door de “prehistorie”, de tijdperken zonder schrift.

Als uitgangspunt van deze site (en als begin van de westerse filosofie ) heb ik het gebruik van het schrift genomen.

Vermoedelijk ontstond het schrift zo’n 5000 tot 6000 jaar geleden, rond 3500 v.Chr., in Soemer en later in zeer uiteenlopende gebieden van de wereld, zoals Egypte, de Indusvallei en China en (tussen 1200 en 400 v.Chr.) ook in Meso-Amerika. Waarschijnlijk is het schrift vanuit Mesopotamië verspreid naar de Indusvallei en naar Egypte.  Aangenomen wordt dat het Chinese schrift onafhankelijk daarvan is ontwikkeld.

Globaal kan men een onderscheid maken tussen de volgende perioden: