laatste wijziging: 01-11-2017

205 De periode voor 600 v Chr.

Natuurfilosofie is dat gedeelte van de wijsbegeerte dat de stoffelijke wereld tot voorwerp van studie heeft. Deze filosofische natuurbeschouwing kan gezien worden als voorloper van de moderne natuurwetenschappen.

205

Er is in Nederland geen natuur meer. Er is in Nederland een elke meter is wel op de schop genomen. Ik kan me voorstellen dat er in gebieden van Rusland nog door wouden zijn in de letterlijke zin van het woord.

Het woord “natuur” heeft 2 betekenissen:

2 – See more at: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=natuur&lang=nn#.VultddAVRxQ

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurfilosofie#Oudheid