laatste wijziging: 01-11-2017

216 Zeno ca 490 v Chr – ca 430 v Chr

BRONNEN:

De Griek Zeno van Elea wordt beschouwd als de grondlegger van de dialectiek . Hij was een leerling van Parmenides.

Hij bedacht allerlei argumenten om de uitspraken van Parmenides – over de onmogelijkheid van verscheidenheid en verandering – te verdedigen. Beroemd – en berucht – zijn zijn uiteenzettingen over de onmogelijkheid van beweging, zoals Achilles en de schildpad en de vliegende pijl.

De paradoxen van Zeno vormen het eerste bekende voorbeeld van redenering met behulp van de logische techniek van “reductio ad absurdum” (reductie tot in het absurde), waarbij wordt bewezen dat het standpunt van de tegenstander fout is omdat het tot een contradictie leidt.