laatste wijziging: 26-09-2020

250 Aristoteles 384 v.Chr. – 322 v.Chr

BRONNEN:


 

Aristoteles was een leerling van Plato. De overgeleverde werken van Aristoteles worden traditioneel opgedeeld in overeenstemming met de 5 categorieën in het Corpus Aristotelicum (de naam voor het verzamelde werk van de bewaard gebleven teksten)

Aristoteles:     fysica      metafysica     logica         ethiek en psychologie        politiek      poëtica


Aristoteles:  Ethica gelezen in 2015

Aristoteles:  Politica

Aristoteles:  De eerste filosofie

Aristoteles:  Metafysica