laatste wijziging: 01-11-2017

250 Aristoteles 384 v.Chr. – 322 v.Chr

Aristoteles was een leerling van Plato. De overgeleverde werken van Aristoteles worden traditioneel opgedeeld in overeenstemming met de vijf categorieën in het Corpus Aristotelicum (de naam voor het verzamelde werk van de bewaard gebleven teksten)

Aristoteles:     fysica      metafysica     logica         ethiek en psychologie        politiek      poëtica