laatste wijziging: 01-11-2017

251 Aristoteles – fysica

Aristoteles heeft in zijn beschouwingen over natuur en wetenschappen in het boek fysica op theoretische wijze de levende natuur behandeld. De Fysica (deze bestaat uit 8 delen) handelt over de natuurlijke dingen, en is dus als het ware een inleiding in de natuurkunde.