laatste wijziging: 01-11-2017

252 Aristoteles – metafysica

Onder metafysica in de klassieke betekenis van de filosofie verstaan we de wijsgerige leer die niet de realiteit onderzoekt zoals we die ervaren door middel van onze uiterlijke zintuigen (zoals de fysica), maar datgene wat boven de materie uitgaat, de totaliteit van alles wat er is