laatste wijziging: 01-11-2017

253 Aristoteles – logica

Socrates heeft een begin gemaakt met het denken in algemene begrippen. Plato heeft dit uitgebouwd tot een allesomvattend filosofisch systeem Aristoteles richt zich echter op het begrip en zijn functies in het menselijk denken, en is daardoor de grondlegger van de logica.  Aristoteles ontdekte dat de veelheid van begrippen gereduceerd kan worden tot een aantal grondtypen, de zogenaamde categorieën  (nog verder uitwerken)

Aristoteles wees er er al op dat het classificeren een gevaar in zich houdt. Begrippen kunnen (ongemerkt) verstarren of vervreemden van de werkelijkheid. veel mensen zijn zich niet bewust van het gegeven dat ze zijn opgegroeid in een wereld die voor hun volkomen logisch en reëel is. Maar het loont altijd nog de moeite om ook andere  denkbeelden en werelden te onderzoeken. Bijvoorbeeld de westerse mens is een mens die opgroeit met christelijke normen en waarden. Dit in tegenstelling tot de oosterse mens waar begrippen als reïncarnatie centraal kunnen staan.

Bij Aristoteles zien we een eerste analyse van gewoon taalgebruik. We nemen een eenvoudige zin als voorbeeld: Aristoteles is een mens. 

Aristoteles (onderwerp) is (classificatie) een mens (het object: een instantie)

Het oordeel is een verbinding van begrippen die tot doel heeft iets over de werkelijkheid aan te duiden. Een oordeel moet waar zijn. Aristoteles heeft een essentieel verschil gemaakt tussen een wetenschappelijk oordeel en een alledaags oordeel. Een alledaags oordeel heeft betrekking op iets individueels. Een wetenschappelijk oordeel heeft altijd betrekking op iets algemeens. Deze simpele theorie over het oordeelssubject is de grondslag van wat we tegenwoordig wetenschap noemen. Hierbij kan opgemerkt worden dat ook bij Plato er al sprake was van wetenschap, omdat hij zich al bezig hield met algemene ideële vormen van ideeën

Het derde deel van de logica van Aristoteles behandelt de redenering: aangeduid met de term syllogisme. Een syllogisme is in de logica een redenering, die bestaat uit drie proposities:

Een bekend voorbeeld van een syllogisme is de volgende geldige redenering: