laatste wijziging: 01-11-2017

260a Democritus 460 v Chr – ca 356 v Chr

BRONNEN:

Democritus van Abdera was een Grieks filosoof, astronoom, wiskundige en reiziger. Hij wordt gerekend tot de pre-socraten en stond bekend als “de lachende filosoof”.

Het universum bestaat op het fundamentele niveau uit ondeelbare atomen in constante beweging

Hoewel men zegt dat Democritus in Athene nauwelijks erkenning vond bij de intellectuele elite, kan zijn werk niettemin gezien worden als het hoogtepunt van het voor-socratische denken; zijn atomistische metafysica wordt nog steeds bewonderd vanwege de opvallende overeenkomsten met de moderne opvattingen.