laatste wijziging: 29-10-2018

281 0204 – 0270 Plotinus

BRONNEN:

Plotinus leefde in een woelige tijd die uit zou lopen op de splitsing van het oude Romeinse Rijk in het West-Romeinse en Oost-Romeinse Rijk. Hij wordt wel beschouwd als de laatste grote denker van de Romeinse tijd. Plotinus is vooral bekend geworden om zijn bewerking en verdere ontwikkeling van de filosofie van Plato, een denkrichting die later als “neoplatonisme” bekend zou worden, ook al is zijn filosofie ook beïnvloed door Aristoteles en de Romeinse stoïcijnen.

Zijn vele geschriften werden onder de titel “Enneaden” door zijn leerling Porphyry verzameld en uitgegeven. De titel is afgeleid van het Griekse woord voor “negen”, een verwijzing naar de negen hoofdstukken of verhandelingen waaruit elk van de zes boeken van het werk bestaat.

Plotinus combineert in zijn filosofie het mystieke met het praktische en had daarmee grote invloed op de christelijke theologie. Zijn filosofie is bedoeld om de mens in unie of communie te laten terugkeren tot de Ene, het ultieme Wezen, door middel van contemplatie.  Plotinus geloofde net als de christenen in een drie-eenheid van godheden, te weten het Ene, het Intellect en de Ziel. Maar anders dan in de christelijke theologie stonden de drie niet op gelijke hoogte, ze zijn eerder opeenvolgende “stadia” of emanaties van contemplatief zijn.

De sleutel tot de kosmogonie van Plotinus ligt in het begrijpen dat de 3 niveaus van de werkelijkheid, het Ene, het Intellect en de Ziel, logische opeenvolgingen of contemplatieniveaus zijn van een enkele, eeuwige werkelijkheid en niet een zich in de tijd ontwikkelende reeks. Tijd ontstaat alleen door het ontoereikende vermogen van de Natuur om het goddelijke te contempleren. Volgens Plotinus ontstaat tijd in de lagere orde van materieel bestaan omdat de Ziel, anders dan het Intellect, niet in staat is de vormen direct te contempleren, maar ze als gefragmenteerde objecten, waargenomen in opeenvolgende momenten, moet contempleren.