laatste wijziging: 11-03-2020

416 1533 – 1592 Montaigne

Michel de Montaigne is een filosoof van de Franse Renaissance en geldt als de grondlegger van de essayistische literatuur. In zijn omvattende werk Essais (het Franse woord essayer betekent ‘proberen’) verbindt hij een filosofische scepsis met een kroniek van zijn individuele bestaan.
Zijn argwanende positie inzake het menselijk kenvermogen vat hij samen in zijn beroemde vraag Que sais-je,  Wat weet ik eigenlijk?   De wereld biedt zich graag aan als een voortdurend worden.

De wetenschap is voor Montagne dan ook niets meer dan sofistische poëzie en de traditie van de filosofie betekent voor hem een zuivere anarchie.

Deze sceptische houding leidt echter tot berusting, maar ze bevrijdt ons van veinzerij en voedt op tot de vorming van een onafhankelijk oordeel en een innerlijke zekerheid. De eigen ervaring bewijst zich dan als de beste kennisbron en het eigen zelf als het geschikte thema. In de zelfbeschouwing van zijn innerlijk vindt de mens zijn eigen natuur en ontdekt tegelijk het algemeen menselijk.

De ordenende natuur wordt door een maatstaf en tot gids van een leven overeenkomstig de gegeven omstandigheden.