laatste wijziging: 01-11-2017

440 1450 – 1550 Renaissance – Staat en recht

450 Renaissance – Staat en recht

De evolutie met betrekking tot staat en recht is reeds tussen 1000 en 1100 (in de 11e eeuw) tot stand gekomen.

Tussen 1450 en 1550 onderging de internationale politiek van Europa een aantal fundamentele wijzigingen.

## Wordt nog verder uitgewerkt ##