laatste wijziging: 01-11-2017

460 1540 – 1640 Renaissance en wetenschap

Op basis van een nieuw wetenschapsbegrip en methodologisch bewustzijn wordt er een aanzet gegeven naar de moderne natuurkunde.

TO DO: Zie verder de pagina:  ##Het heliocentrisch wereldbeeld##

TO DO: http://www.kabk.nl/perspectief/geschiedenis/tot-1500.htm