laatste wijziging: 01-11-2017

530 1596-1650 Descartes

René Descartes wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie.

Hij was de eerste filosoof die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen filosofisch systeem. Daarmee legde hij de basis voor de 17e-eeuwse stroming van het rationalisme. Zijn benadering van het probleem van de kennis en de aard van de menselijke geest speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie.

Descartes maakt een streng onderscheid tussen lichaam en geest. (ziel / bewustzijn). Die zouden bestaan uit twee verschillende entiteiten die elkaar beïnvloeden:

Aan deze opdeling ligt volgens Descartes de volgende reden als grondslag: mensen kunnen betwijfelen of ze een lichaam hebben, maar niet dat ze een geest hebben, omdat het twijfelen zelf een denkend en bewust iets (geest of ziel) veronderstelt. Hoe de connectie tussen een onstoffelijke geest en een stoffelijk lichaam tot stand komt wist ook Descartes niet. Volgens hem zorgde een godheid ervoor dat geest en lichaam elkaar op deze plek op een mysterieuze wijze beïnvloeden.

  • CITAAT: "Elk probleem dat ik oploste werd een regel die later diende om andere problemen op te lossen"