laatste wijziging: 01-11-2017

541 1670 Spinoza: Theologisch-politiek traktaat

Tot de gelegenheidswerken van Spinoza behoort het `Theologisch-politiek traktaat’

CITAAT:  "De mens is in de regel van dien aard, dat voor hem niets zo ondraaglijk is, wanneer opvattingen die hij voor waar houdt als een misdaad worden beschouwd, en wat hem tot vroomheid beweegt in zijn relatie met God en de medemens hem als een misdaad wordt aangerekend. Dan verafschuwt hij de wet en veroorlooft zich alles tegen de autoriteiten en hij houdt het niet voor schandelijk maar voor hoogst eervol om terwille van deze oorzaak een opstand aan te moedigen en elk mogelijk vergrijp uit te voeren."