laatste wijziging: 23-11-2018

570 1600 – 0000 : Secularisering

BRON:

Secularisering (van het latijnse woord saeculum: het aardse leven, wereld) is de algemene benaming voor de verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in laïcisering (scheiding van kerk en staat), ontkerkelijking, de reductie van religie tot het private terrein en de afname van de maatschappelijke invloed van religie.