laatste wijziging: 01-11-2017

610 1724 – 1804 Kant

Immanuel Kant was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een zeer grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist. Kant heeft 3 kritische werken geschreven:

In het werk van Kant zijn 2 duidelijke periodes te onderscheiden: zijn voor-kritische periode en zijn kritische periode. Meestal wordt het jaar 1781 aangehouden als grens: In dit jaar verscheen zijn Kritik der reinen Vernunft. De overgang tussen beide periodes is echter vloeiend:  al vanaf 1769-1770 klonk in Kants boeken en brieven twijfel door over de mogelijkheid van een rationalistische metafysica. Het verschil tussen deze periodes is het volgende: