laatste wijziging: 01-11-2017

616 Kant: kernvragen

De filosofie als wijsheidsleer bevat volgens Kant een aantal kernvragen.
In eerste instantie noemt Kant er drie:

In een latere fase van zijn leven voegt hij een vierde vraag aan dit rijtje toe:

Deze laatste vraag is niet zo maar een toevoeging. De vraag naar de mens sluit volgens Kant de andere drie vragen in. Hiermee is de wijsgerige antropologie voor Kant de kern van het filosoferen geworden.