laatste wijziging: 15-08-2018

625 1768 – 1834 Schleiermacher

Bronnen:

Friedrich D.E. Schleiermacher staat tegenwoordig nog steeds in de belangstelling vanwege zijn bijdrage aan de hermeneutiek , die o.a. door Dilthey werd uitgewerkt. Hermeneutiek is voor hem een kunstleer of een techniek van het verstaan, die nadenkt over de voorwaarden die het begrijpen van levensuitdrukkingen mogelijk maken.

Schleiermacher beschouwde het als de taak van zijn ethiek om algemene principes met de verscheidenheid van het concrete leven, en individuele aanspraken met universele eisen in overeenstemming te brengen.

Doordat iedere tekst een individuele prestatie is van de auteur en tegelijk tot een algemeen taalsysteem behoort, zijn er allereerst 2 manieren van interpretatie:

Dan volgt een tweede onderscheiding tussen

De romantische hermeneutiek van Schleiermacher: Friedrich Schleiermacher schreef een Allgemeine Hermeneutik die veel invloed kreeg. Hij wil meer algemene regels vaststellen voor iedere interpretatie van teksten. Voor de oudere hermeneutici was de mogelijkheid van het verstaan zo vanzelfsprekend dat deze niet ter discussie werd gesteld. Zij vooronderstellen dat er een bovenhistorische rede bestaat. Schleiermacher vraagt kritisch naar de historische vooronderstellingen van tekstbegrip. Het doel van de interpretatie is de betekenis van de tekst in zijn unieke individualiteit te reconstrueren. Iedere tekst wordt bepaald door zijn individuele historische verschijningsvorm. Hij voert kritisch onderzoek uit naar de aard en de grenzen van het verstaan.