laatste wijziging: 01-11-2017

666a Het communistisch manifest

 

Het Manifest van de Communistische Partij, kortweg Communistisch Manifest, was het eerste marxistische politieke programma dat opgesteld werd. Het werd geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels in 1847, in opdracht van de Bond der Communisten, en in februari 1848 gepubliceerd.

Het Communistisch Manifest bevat een beknopte uiteenzetting van de denkbeelden van Marx en Engels over economie, klassenstrijd en revolutie, die later verder zouden worden uitgebouwd in Das Kapital, en die uiteindelijk de basis vormden voor het marxisme. Het taalgebruik is opzettelijk eenvoudig gehouden opdat het Manifest ook leesbaar zou zijn voor leken, met name ongeschoolde arbeiders.

Het Manifest bestaat uit een inleiding en vier hoofdstukken.