laatste wijziging: 01-11-2017

690 1870 – 0000 : Pragmatisme

Het pragmatisme is, naast het marxisme en de existentiefilosofie, de derde filosofische stroming die wordt gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie.

Haar standpunten zijn sterk bepaald door de leden van The Metaphysical Club Charles Sanders Peirce (1839–1914), William James (1842–1910), en Chauncey Wright (1830-1875), als ook door niet-leden als John Dewey (1859-1952) en G.H. Mead (1863–1931).