laatste wijziging: 01-11-2017

723 1872 – 1956 – Klages

Ludwig Klages schreef als hoofdwerk “Der Geist als Widersacher der Seele” (“De geest als tegenstander van de ziel”).

Het leven toont zich in de polen ziel en lichaam , waarbij de ziel de betekenis van het lichaam is, en deze laatste de uitdrukking van de ziel.

Het oorspronkelijke beleven is gericht op de werkelijkheid van de beelden die ons tegemoet treedt. De oerbeelden van het alles vormende leven zijn voor de ziel het werkelijke en werkzame. In deze kosmische leefwereld dringt op de drempel van de vroege hoogontwikkelde beschavingen de geest binnen, als een vreemde, zelfstandige macht. Omdat de geest al het levende in louter object verandert, tot begrippen omvormt en indeelt, verscheurt zij de oorspronkelijke harmonie van het leven, en dreigt, in verbinding met een zichzelf verheerlijkende wil, onze leefwereld te verstoren.