laatste wijziging: 31-01-2019

740 1900 – 0000 : (Moderne) logica


Bronnen:


!!!  Waarschijnlijk wordt de komende jaren de organon van Aristoteles in het Nederlands vertaald.

TO DO: Atlas van de filosofie: blz 211 - 212 : Moderne logica


Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren.

Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend.

Logica stamt van het Griekse woord λόγος of logos, dat kan betekenen: betekenis, woord, idee, argument, rede of principe. Logica of formele logica is de leer van het strenge betoog, en omvat sinds Aristoteles als hoofdbestanddelen:

Deze indeling is te vinden in de logische geschriften van Aristoteles, het Organon, en is tot op heden aanwezig in introducties in de logica. Er is een aanzienlijk verschil tussen de traditionele of klassieke logica, die op Aristoteles’ syllogistische logica is gebaseerd, en de sinds de 19de eeuw ontwikkelde symbolische of wiskundige logica en predicatenlogica.

Meerdere antieke beschavingen hebben samenhangende systemen van redeneren gebruikt en vragen gesteld over logica of uitgesproken logische paradoxen: