laatste wijziging: 07-07-2019

735a Zijn en tijd

Zijn en tijd (Duits: “Sein und Zeit”) is het in 1927 verschenen magnum opus van de Duitse filosoof Martin Heidegger. Met dit boek maakte Heidegger de weg vrij om in 1928 hoogleraar te worden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Freiburg en vestigde hij zijn naam als oorspronkelijk denker.

Heidegger presenteert Zijn en tijd als een onderzoek naar de “vraag van het zijn”. Deze vraag is volgens Heidegger door filosofen vóór hem, onvoldoende behandeld. Hij neemt stelling tegen Descartes en Kant die de werkelijkheid beschrijven als een verzameling objecten met welbepaalde eigenschappen, die door een subject worden waargenomen. Volgens Heidegger ontbreekt voor die onderverdeling voldoende ervaringsgrond.

07-07-2019 geworpenheid zorgt ervoor dat ik geen imam ben.

De gedachten over mens-zijn als Dasein, als in-de-wereld-zijn, als medemens-zijn, als zijn-naar-de-dood (Sein-zum Tode), opvattingen over het niets, over eigenlijk en oneigenlijk leven, over angst en dood, over geworpenheid en zorg zijn tot op vandaag basisbegrippen in de wijsbegeerte.