laatste wijziging: 08-06-2019

746b Woorden maken volzinnen

Een voorbeeld van een volzin:      ” De  kat      ligt op      de mat “

woord woord
De kat    ligt     op
de mat
ding

 ding

 -> ding

ding activiteit ding
De kat vliegt door de lucht

De betekenis kan dus niet los gezien worden van de activiteiten en het gedrag van de taal, de relatie tussen taal, gedachte en werkelijkheid.

Dit zou de “beeldtheorie” van betekenis genoemd worden: zinnen zijn representaties – letterlijk afbeeldingen – van mogelijke toestanden. Omdat logische orde noodzakelijk is voor betekenis, stelde Wittgenstein dat gewone taal niet logisch imperfect kan zijn, zoals zowel Russell als Frege dacht.

* “Denken drukt zich uit via de taal, dit is een essentiële relatie’ (Wittgenstein, 1953: 173). Wittgenstein noemt de taal in dit verband het voertuig van het denken.