laatste wijziging: 31-10-2017

754 1920 – 1938 – Wiener Kreis

De Wiener Kreis (Nederlands: Weense cirkel of Weense kring) (1920-1938) was een groep filosofen en wetenschappers die zich rond Moritz Schlick schaarden. Centrale figuren waren de econoom Otto Neurath, de filosoof Friedrich Waismann en de filosoof Rudolf Carnap.

Ludwig Wittgenstein en Karl Popper waren regelmatig bij samenkomsten aanwezig, maar zij waren geen leden van de groep daar zij op essentiële punten afweken van het door de groep gepropageerde logisch positivisme oftewel logisch empirisme.

Andere leden waren Gustav_Bergmann&action=edit&redlink=1″>Gustav Bergmann, Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt Gödel, Hans_Hahn”>Hans Hahn, Eino Kaila, Victor Kraft, Karl Menger, Marcel Natkin, Olga Hahn-Neurath, Theodor Radakovic en Rose Rand.

Twee boeken lagen aan de basis van de ontwikkelingen van deze stroming, namelijk:

Doelstellingen en thema’s: