laatste wijziging: 31-10-2017

755d 1919 – 2006 Peter Frederick Strawson

Peter Frederick Strawson was een Brits filosoof. Hij behoorde tot de stroming van de analytische wijsbegeerte en werd vooral bekend door zijn theorie m.b.t. descriptieve metafysica en de notie van gedeelde conceptuele schema’s (Shared conceptual schemes). Hij wordt daarom ook geassocieerd met de school van de ordinary language philosophy. Op dat gebied was zijn belangrijkste bijdrage de presuppositietheorie. Ook zijn studie over Immanuel Kant legde nieuwe accenten waar het de bestudering van diens theoretische filosofie betrof.

Vrije wil als verantwoordelijkheid volgens Strawson

Strawson maakt het compatibilisme tussen de vrije wil en het determinisme mogelijk door onderscheid te maken tussen reactieve attitudes en objectiverende attitudes. Reactieve attitudes zijn emotionele reacties op iemands handelen zoals boosheid, verbaasdheid of bewondering. Er zijn echter situaties wanneer mensen een objectiverende attitude hebben. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een zaak waarin een ontoerekeningsvatbaar persoon een misdaad pleegt. De mens voelt in dit geval ook reactieve attitudes, maar handelt er niet naar omdat er rekening mee moet worden gehouden dat deze persoon niet uit vrije wil de misdaad pleegde door zijn ontoerekeningsvatbaarheid.