laatste wijziging: 25-01-2019

733 1905 – 1980 Jean-Paul Sartre

Existentialisme:

"Ons bewustzijn is niet met de wereld maar in de wereld"
"De wereld onthult zich voor ons (zie ook Heidegger zijn en tijd)"
"existentie (dat ik ben) bij de mens gaat vooraf aan essentie (wat ik ben"


BRONNEN:


Jean-Paul Sartre‘s  studie “zijn en het niet”  1943 is een proeve van een fenomenologische ontologie.

TO DO : nog verder uitwerken : planning : 2022

Hoe de wereld is, is de manier waarop deze aan ons verschijnt. Een wereld die betekenis heeft en  waarvan die betekenis constitutief (dat iets gaat bestaan) is voor de manier waarop deze wereld er is. Zoals iemand waarneemt op een plein als hij honger heeft de intentie heeft om te zoeken naar een bakker.

In die alledaagsheid ligt de betekenis van deze wereld verborgen. Ook voor de mens die deze wereld ontdekt. De mens is niet alleen maar een denkend wezen, maar hij wordt nu ook een emotioneel wezen. Gedreven en aangeslagen een wilskrachtig wezen. /// JST Alle menselijke vermogens worden filosofisch relevant.


We zien nu dus waarvoor haar ons waarvoor Arons examinatoren 1938 zo bang zijn geweest.  De filosofie op zich blijft op een rationele manier denken, Sartre sluit in dat opzicht nog steeds aan bij Descartes.De filosofie wordt hier dan ook uitgebreid met dingen die niet meer redelijk zijn, bijvoorbeeld stemmingen. Maar als inhoud van de filosofie worden deze uitbreiding wel degelijk serieus genomen. Voelen – lijden – willen – hopen – wanhopen.

In tegenstelling tot Heidegger heeft Sartre uiteindelijk de moraal voor ogen.
Oude waarden verdwijnen, met name door de Tweede Wereldoorlog. En nu we zijn er nog niet voor in de plaats komen.

De kern van  Wat zijn de fundamentele richtlijnen voor ons doen en laten?
Sartre zelf zegt hiervan “ik ben voor alles een moralist”.

Om te weten wat een mens moet doen moet je eerst weten wat een mens is. Daarom moet je eerst onderzoeken wat het wezen van de mens is.
In die alledaagsheid ligt de betekenis van deze wereld verborgen verborgen
ook voor de de mens mens die deze wereld ongedekt
De mens is niet alleen maar een denkend wezen, maar hij wordt nu ook een emotioneel wezen. Gedreven en aangeslagen een wilskrachtig wezen. Alle menselijke vermogens worden filosofisch relevant.

We zien nu dus waarvoor haar ons waarvoor Arons eximinatoren 1938 zo bang zijn geweest.
De filosofie op zich blijft op een rationele manier denken, Sartre sluit in dat opzicht nog steeds aan bij
De filosofie wordt hier dan ook uitgebreid met dingen die niet meer redelijk zijn, stemmingen. Maar als inhoud van de filosofie worden deze uitbreiding wel degelijk serieus genomen. Voelen – lijden – willen – hopen – wanhopen.

In tegenstelling tot Heidegger heeft Sartre uiteindelijk de moraal voor ogen.
Oude waarden verdwijnen, met name door de Tweede Wereldoorlog. En nu we zijn er nog niet voor in de plaats komen.

De kern van  Wat zijn de fundamentele richtlijnen voor ons doen en laten?
Sartre zelf zegt hiervan “ik ben voor alles een moralist”.

Om te weten wat een mens moet doen moet je eerst weten wat een mens is. Daarom moet je eerst onderzoeken wat het wezen van de mens is.

OmHet wezen van de mens bestaat volgens Sartre niet.
OmEen ding heeft wel een wezen. Een mes bijvoorbeeld heeft een intentie om te snijden. Hier komt dan ook het begrip intentionaliteit om de hoek.
OmEen IK is er niet. Er is alleen maar een gerichtheid naar buiten toe. Dat maakt een mens wezenlijk anders dan een DING.

OmWat een mens is weten we niet. Hij bestaat alleen maar in verhouding tot deze wereld.  Ik ben bijvoorbeeld een Nederlander, want ik heb een verhouding met Nederland. Ik ben een Europeaan, want ik heb een verhouding met Europa. Nog onderzoeken en koppelen aan het plaats en tijd gebonden zijn van het denken

OmDe mens is een levend NIET (2)  een omschrijving van de totale ontologische werkelijkheid

OmDeze opstap heeft Sartre nodig om tot zijn moraal te komen. Deze bestaan spijzen van de mens noemt Sartre existentie. De mens moet zich niet willoos laten meeslepen door allerlei zaken: hij moet geen speelbal zijn van de omgeving. Kortom: hiervoor is een woord: vrijheid. Deze vrijheid is er altijd en overal.

OmDit voorbeeld maakt duidelijk dat

OmSartre kiest uiteindelijk voor een marxistisch perspectief nader analyseren

  1. OmBron: Hoorcollege Ger Groot hoofdstuk 5 existentialisme.
  2. OmDe mens is een levend NIET.