laatste wijziging: 31-10-2017

766a 1895 – 1973 Horkheimer

Max Horkheimer was een Joods-Duitse socioloog en filosoof. Horkheimer was een vooraanstaande figuur in de Frankfurter Schule, ontstaan uit een groep marxistisch georiënteerde filosofen en sociologen rond het “Institut für Sozialforschung”, waarvan hij in 1930 directeur werd. Hij zette na 1933 (het jaar van de machtsovername van Hitler) het werk van het instituut voort in de VS, tot het in 1949 in Frankfurt heropgericht werd.

Zijn bekendste werk De dialectiek van de verlichting schreef hij samen met Theodor Adorno. Daarin beschreven zij hoe de Verlichting, die staat voor rationaliteit en vooruitgangsgeloof, omslaat in haar tegendeel. En hoe de natuurdwang gereproduceerd wordt in beheersingsdwang. Als typevoorbeeld verwijzen ze naar de Holocaust.