laatste wijziging: 15-02-2019

770 1900 – 0000 : Sociale filosofie

Sociale filosofie is een deelgebied van de filosofie en houdt zich bezig met met vragen als:

Sociale filosofie is een deelgebied van de filosofie en houdt zich bezig met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar structuren bestudeert.

De sociale filosofie heeft nauwe raakvlakken met de filosofische vakgebieden ethiek en rechtsfilosofie, maar begeeft zich daarnaast op het terrein van de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder op dat van de sociologie.

Filosofen die zich ook of uitsluitend bezighielden met sociaal-filosofische vraagstukken zijn onder meer: Plato, Aristoteles, Hobbes, Spinoza, Rousseau, Voltaire, Hegel, Marx, Arendt,  Horkheimer, Marcuse, Habermas, Libbrecht en Achterhuis.

In de periode 1900 tot heden vallen onder de sociale filosofie: HabermasApelRawls en Arendt.