laatste wijziging: 01-11-2017

773 1921 – 2002 Rawls

In de rechtvaardigheidstheorie van John Rawls staat de vraag centraal volgens welke grondregels de rechten en vrijheden van burgers in verhouding tot elkaar en de verdeling van goederen onder elkaar in een samenleving moeten worden geregeld.

Om dit probleem op te lossen stelt Rawls een verdragstheoretisch gedachte-experiment voor:

Zo worden twee principes vastgelegd:

  1. Iedereen zal een gelijk recht hebben op het omvangrijkste systeem van gelijke fundamentele vrijheden dat met hetzelfde systeem voor alle anderen verenigbaar is.
  2.  Sociale en economische ongelijkheden zijn zo in te richten dat
    • redelijkerwijs te verwachten is dat ze tot ieders voordeel dienen en
    • zij met posities en ambten verbonden zijn die voor iedereen open staan.

Het tweede zgn. differentieprincipe legt vast dat sociale ongelijkheden alleen legitiem zijn wanneer ze voor de zwaksten een voordeel tot gevolg hebben (maximin-principe).

TO DO: Een theorie van rechtvaardigheid John Rawls 664 pagina’s / gepland om te lezen: 2017