laatste wijziging: 01-11-2017

781a Hermeneutiek: geschiedenis

Hermeneutiek is een begrip dat in de filosofie verschillende invullingen heeft gekregen.