laatste wijziging: 01-11-2017

790 1905 – 0000 Objectivisme

BRONNEN:

Het objectivisme is een filosofie ontwikkeld door Ayn Rand met onder andere opvattingen over de metafysica, epistemologie, ethiek, politiek en de esthetica. De mens als een heroïsch wezen, met zijn eigen geluk als het hoogste ethische doel, met productieve prestatie als zijn nobelste activiteit en de rede als zijn enige absoluut, beschrijft in essentie het objectivisme; Ayn Rand zag het objectivisme ook wel als de filosofie voor het leven op aarde.

TO DO: (Nog verder uitwerken)

Het objectivisme van Ayn Rand stelt dat de werkelijkheid onafhankelijk is van interpretaties door individuen, deze is zoals zij is, objectieve kennis is mogelijk en heeft altijd een context, het nastreven van ieders eigen geluk ofwel “rationeel eigenbelang” is ethisch en het juiste uiteindelijke doel, het enige sociale systeem consistent met deze ethiek is het laissez-faire kapitalisme en kunst heeft de rol een ode aan het leven te zijn.