laatste wijziging: 01-11-2017

800 1950 – 0000 : De 20ste eeuw na 1950

Na de Tweede Wereldoorlog taande het vooruitgangsgeloof zienderogen. Bovendien werd de universele, wereldwijde waarde van modernisering geleidelijk aan ongeloofwaardiger. Was het modernisme in wezen geen verkapte vorm van westers imperialisme, een voortzetting van het kolonialisme van voorbije eeuwen, waarmee de westerse wereld aan andere culturen haar eigen waarden probeerde op te leggen?

Over het tijdperk van het post-modernisme is men het niet eens:

Het post-structuralisme  is een filosofische denkrichting in de hedendaagse filosofie die ontstond in Frankrijk aan het einde van de jaren 60 van de 20e eeuw, in reactie op (dan wel als voortzetting van) het structuralisme.

http://www.jonggroen.be/content/groene-filosofie