laatste wijziging: 01-11-2017

810 Postmodernisme

Het postmodernisme is een stroming in de filosofie en de kunst die gezien wordt als een reactie op het modernisme. Deze reactie is complexer en minder radicaal dan die van het modernisme op de tijd daarvoor, omdat er fundamenteel aan een waarheid wordt getwijfeld.

 Kenmerken

Het meest in het oog springende kenmerk van de stroming is het in twijfel trekken van lang gekoesterde begrippen als waarheid en – romantischeauthenticiteit. In de beeldende kunst resulteert die twijfel vaak in eclecticisme met een flinke dosis ironie. Op filosofisch vlak houden zij die tot de postmodernen worden gerekend zich, meer nog dan hun voorgangers, bezig met taalkritiek. Zij zijn hiertoe voornamelijk door Lyotard geïnspireerd. Het model waarin taal een afspiegeling zou zijn van de werkelijkheid wordt daarin nadrukkelijk verlaten. Men proclameert het einde van de ‘grote verhalen‘ (vooruitgang door techniek, marxisme, christendom).

Postmodernisten spelen een spel met citaten uit ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, die ze met elkaar laten botsen. Gespeeld wordt ook met verschillende stijl(element)en uit verschillende historische perioden. Daardoor wordt de kenbaarheid van de wereld eens te meer op de helling gezet.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Postmodernisme
http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/common/printable-postmodernisme.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postmoderne_filosofie#Geschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deconstructie
http://static.digischool.nl/ckv2/massa/massa/postmodern/filosofen.htm