laatste wijziging: 01-11-2017

811 Postmodernisme: voorgeschiedenis

Aan het postmodernisme gaat een lange geschiedenis vooraf:

1700 - 1800 Verlichting

Mondigheid en rede

1800 - 1900 Romantiek

Bach: de muziek zelf is de (kerk)dienst

1850 - 1950 Modernisme

Kerk :: met het weg gevallen van de autoriteit van de kerk:

Derrida structuralisme     lacan

Fenomenologie –>  je “sticht” een nieuwe waarheid