laatste wijziging: 15-04-2019

832 1911 – 1980 McLuhan

Herbert Marshall McLuhan was een Canadees filosoof en wetenschapper. Tot zijn belangrijkste werkgebieden behoren mediastudies en mediatheorie.

Hij was de grondlegger van het concept global village. Dit concept werd door McLuhan voor het eerst geformuleerd in 1959, ver voordat de vorming van een ‘globaal dorp’ (met de opkomst van het internet en het wereldwijd web) voor iedereen zichtbaar werd.

McLuhan verwierf bekendheid in de jaren zestig met boeken als “Understanding Media: The Extensions of Man en The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. ” Hij beweerde dat de media een verlenging (extensie) zijn van de menselijke zintuigen en zowel het individu als de maatschappij op een bepalende manier beïnvloeden. Hij verdeelde de communicatiemiddelen in ‘heet‘ (met hoge intensiteit, zoals radio en film) en ‘koud‘ (lage intensiteit, zoals telefoon en televisie).

Heet medium

 • Een concert
 • Een film
 • Je bent “gefocust” op . . .
 • [DENKEN]
 • Papier (beschreven)

Een heet medium laat minder

participatie toe dan een koud medium

Koud medium

 • Telefoon
 • Spraak
 • Een “detective” lezen
 • Hieroglyf (steen)
 • Cartoon (je hebt verbeeldingskracht nodig )
 • TV (nu nog zo?)

Met zijn veelbesproken stelling the medium is the message bedoelde McLuhan dat het communicatiemiddel een beslissend stempel drukt op de betekenis van de boodschap. Met de woordspeling in de titel van zijn boek “The medium is the message, (…)” bedoelde hij dat de media een doordringende, ‘knedende’, dus als het ware een masserende werking bezitten. Hoewel sommige van zijn stellingen als omstreden worden gezien, twijfelt niemand aan zijn kernbewering:

'Om de huidige wereld te begrijpen dient men de media te begrijpen'.