laatste wijziging: 01-11-2017

850 1957 – 0000 Nog levende filosofen

Dat deze periode in de titel  “1957 -”  heeft, heeft te maken met mijn geboortejaar 🙂

In dit deel van de website worden de hedendaagse denkers die nog leven behandeld.

Wikipedia: Van de filosofie in de periode 2000 – heden kan men zich zo kort na het millennium nog geen scherp beeld vormen. Wat al wel (na een decennium) kan worden gesteld is dat gedurende deze korte periode de prominente 20e-eeuwse filosofen die nog in leven zijn hun stempel blijven drukken op de wijsbegeerte. Het zijn mensen als Noam Chomsky, Saul Kripke en Jürgen Habermas, wier werk als professoren en mediafiguren hen in staat hebben gesteld om op het gebied van filosofie een vooraanstaande rol te blijven vervullen.