laatste wijziging: 01-11-2017

871 1944 – 0000 Scruton

Roger Vernon Scruton is een Brits conservatief filosoof en schrijver.

Scruton is een typische vertegenwoordiger van het traditionele conservatisme.

Zo is hij gekant tegen het thatcheriaanse conservatisme, dat vooral oog heeft voor economische belangen en geen aandacht meer zou besteden aan de traditionele aandachtspunten van het conservatisme, meer bepaald: cultuur, gezin, het historisch gegroeide en decentralisatie.

In het boek “Moderne cultuur” heeft Scruton een hoofdstuk geschreven met als titel: “Modernisme” (Hoofdstuk 7). In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van wat modernisme eigenlijk is:

“In een wereld waarin alles te koop is, waarin waarde prijs is en prijs waarde, waarin met gevoelens wordt gemarchandeerd en de sentimentele namaak niet meer wordt onderscheiden van het echte artikel, wordt de kunstenaar een modernist en trekt de cultuur zich terug op een zolderkamertje, hoog boven het marktplein.

Honderd jaar of meer is de moderne cultuur een modernistische cultuur geweest en zelfs als we tegenwoordig een ‘postmoderne’ of ‘postmodernistische’ of misschien een ‘post – post modernistische’ fase ingaan, kunnen we met geen mogelijkheid begrijpen waar we ons bevinden zonder uit te gaan van de modernistische beweging.”

Hij lanceerde ook het gebruik van de term oikofobie voor een ziekelijke afkeer van het eigen nest, de eigen cultuur. Oikofobie wordt dan gezien als een extreme vorm van xenofilie en tegenhanger van xenofobie. In 2013 werd dit begrip overgenomen door de Nederlandse euroscepticus Thierry Baudet in zijn boek Oikofobie, de angst voor het eigene.