laatste wijziging: 11-11-2019

891 1958 – 0000 Baricco

Baricco (1958) studeerde filosofie en is een internationaal bekende romanschrijver geworden.


In november 2016 zijn delen van het boek “de barbaren” behandeld tijdens de filosofie sessies van Gerard Numan.

 

In “De barbaren” behandelt Alessandro Baricco een fenomeen dat ons allen aangaat: de geleidelijke teloorgang van ons cultuurbesef.

Hij schakelt moeiteloos over van de tanende interesse voor de wijncultuur naar de vercommercialisering van de ooit heilige voetbalsport. Is er in de moderne tijd nog wel plaats voor bezieling? Wel degelijk, stelt Baricco, we moeten alleen beseffen dat er niet zoiets is als beschaving aan de ene en barbarisme aan de andere kant.

De huidige cultuur bevindt zich in een staat van mutatie; er is geen sprake van een botsing, maar van een overgang van een oude naar een nieuwe cultuur.
In dit scherpzinnige, gedurfde boek houdt Baricco aan de hand van een rijk arsenaal aan voorbeelden een bevlogen en hoopvol pleidooi voor de toekomst van onze cultuur.

 


Begin
Wijn I
Wijn II
Google III
Ervaring
Ziel
Authenticiteit
Verschil