laatste wijziging: 16-09-2018

897 1980 – 0000 Gabriel

BRON: https://en.wikipedia.org/wiki/Markus_Gabriel

Markus Gabriel is een Duitse filosoof.

In zijn boek Waarom de wereld niet bestaat? verdedigt Gabriel de stelling dat alles bestaat – inclusief eenhoorns – maar juist de wereld niet. Volgens Gabriel is de wereld immers de totaliteit van alle dingen, het allesomvattende. Dit grootste geheel kan niet bestaan omdat het niet in een grotere context bestaat. Want alleen in een context kunnen dingen bestaan, aldus Gabriel.

Sterker nog: de wereld is niet eens denkbaar. Want op het moment dat je aan de wereld denkt, bestaat daar al iets buiten: het feit dat je aan de wereld denkt. Daarom, vindt Gabriel, zijn alle wereldbeelden even ondeugdelijk. Of het nu een theïstisch wereldbeeld is (alles is te herleiden op God), of een materialistisch wereldbeeld (alles bestaat uit materie), geen van beide kloppen ze – althans, in zoverre zij zich uitspreken over de wereld als geheel.

'Wereldbeelden zijn slechts uitingen van angst voor de oneindigheid', aldus Gabriel.

Verdrinken we dan niet in een poel van eindeloze betekenisloosheid? Integendeel. Die oneindige hyperchaos biedt juist troost, en een oneindig aantal manieren om je leven zin te geven volgens Gabriel.

‘We moeten af van het idee dat alles verbonden is. Pas dan kunnen we onszelf omarmen als de vrije autonome mensen die we zijn. We worden door niets anders anders bepaald, dan onszelf. We zijn misschien alleen, maar met een oneindig aantal mogelijkheden die het waard zijn om te ontdekken.’