laatste wijziging: 03-12-2019

896 1973 – 0000 Bostrom

BRON:

Nick Bostrom is een Zweeds filosoof. Hij houdt er ernstig rekening mee dat de wereld waarin we leven een illusie en wellicht een zeer geavanceerde computersimulatie is.

Hij is een van de grondleggers van het transhumanisme.


Bostrom stelt dat ten minste een van de onderstaande uitspraken zeer waarschijnlijk juist is:

  1.  Geen beschaving zal het technologisch niveau bereiken dat het op grote schaal produceren van gesimuleerde werkelijkheden mogelijk maakt.
  2.  Geen beschaving, die de bovengenoemde technologische status zal bereiken, zal een aanzienlijk aantal gesimuleerde realiteiten in gang zetten; dit om een aantal mogelijke redenen, zoals het prioriteren van computationele rekenkracht voor andere taken, ethische overwegingen aangaande het “gevangen houden” van zelfbewuste entiteiten in gesimuleerde realiteiten, enz.
  3.  Elke entiteit met een aan ons vergelijkbare verzameling van ervaringen leeft vrijwel zeker in een simulatie.