laatste wijziging: 21-07-2021

Harari : Homo Deus

- Boek : Homo Deus
Auteur : Yuval Noah Harari - 2015


  Cursus:
  okt 2017   mrt 2018
Homo Deus kan ook gezien worden als “Life 3.0”.
Dit boek beschrijft de toekomst van de mensheid 
Het gaat hem daarbij niet alleen om het
volgen en voorspellen van ontwikkelingen 
maar ook vooral om mentale evolutie. 
Zo komt hij tot “Homo Deus”, de mens 
voor wie alles maakbaar lijkt maar 
die eigenlijk de controle verliest.
Onderwerpen die langs komen zijn o.a.: 
geopolitiek, klimaat, biotechniek, 
informatietechnologie, robotisering 
en globalisering.

Wetenschap en technologie leren ons steeds meer over onszelf, hoe we zijn geworden wie we zijn — niet alleen hoe wij in elkaar zitten, hoe we weeffouten en ziektes kunnen voorkomen, maar ook waarom we sociaal zijn, waarom we geneigd zijn tot samenwerken, waarom we dat het best in kleine groepen doen, waarom we mythes nodig hebben, waarom religie nooit zal verdwijnen. Deze nieuwe kennis helpt ons vanzelfsprekend, maar stelt ons ook voor problemen; veel menselijk gedrag dat we als aangeleerd beschouwen, blijkt het resultaat van een lang evolutionair proces en ligt diep verankerd in onze genen. Tegelijk wordt de mens steeds meer maakbaar. We kunnen onszelf steeds beter genezen, maar ook `verbeteren’. Waar ligt de grens? Langzaam maar zeker dringt het tot ons door dat nieuwe kennis en technologie onze wereld volledig op z’n kop zullen gaan zetten, en niet alleen ons zelfbeeld blijvend zullen veranderen, maar ook de samenleving waar we deel van uitmaken.