laatste wijziging: 11-05-2024

Politieke filosofie

BRONNEN:


Politieke filosofie is een filosofisch vakgebied waarin vraagstukken rond politiek en maatschappij aan de orde zijn. Als zodanig is er een relatie met politicologie en sociologie. Meer concreet gaat het in op vragen rond autoriteit, eigendom, macht, politiek, rechtvaardigheid en vrijheid. Zaken waar de politieke filosofen over nadenken zijn onder meer:

Het gebruik van de term politieke filosofie kan ook verwijzen naar een bepaalde filosofische opvatting over het wezen of doel van maatschappij of staat. Het kan soms in beperktere zin worden gebruikt als een synoniem voor ‘politieke zienswijze’. Het onderscheid dat soms tussen sociale filosofie en politieke filosofie wordt gemaakt is meer een kwestie van de toevallige studierichtingen op universiteiten dan inhoudelijke verschillen; de grens tussen beiden is vaag. Aan veel universiteiten en voor veel filosofen bestaat het onderscheid dan ook niet. Ook overlapt het op bepaalde punten met de rechtsfilosofie, waarbij de rechtsfilosofie zich wel op wetten als zodanig richt (bijvoorbeeld wat wetten rechtvaardig maken), terwijl politieke filosofie eerder de rol van het recht in het breder politiek geheel plaatsen. Verder hangt de politieke filosofie van een filosoof ook vaak samen met diens opvattingen over ethiek en wijsgerige antropologie.

Politieke filosofen:

De 26 belangrijkste:

 1 Plato - 2 Aristoteles- 3 Marcus Aurelius - 4 - Aboe Nasr al-Farabi - 
 5 Machiavelli - 6 More - 7 Bacon - 8 Hobbes - 9 Locke - 10 Montesqieu
11 Rousseau - 12 Robespierre - 13 Hegel - 14 Marx - 15 Lenin 
16 Mill - 17 Spencer - 18 de Beauvoir - 19 Friedan - 20 Theodor Adorno
21 - Popper - 22 Foucault - 23 Jeremy Bentham- 24 Rawls - 25 Dawkins 
26 Fukuyama

En verder: