Aantekeningen

De tekst in een grijze kleur betekent dat deze nog verder uitgewerkt gaat worden

TO DO : vanaf september 2015 hou ik op deze pagina diverse aantekeningen bij over ideeën, visies, uitspraken en onderwerpen die nog verder uitgewerkt kunnen worden.


 

 • Vrijdag 21-06-2024 Het Milgram experiment :
  • https://scientias.nl/nieuwe-kijk-op-het-beroemde-milgram-experiment-dit-maakt-ons-nog-gehoorzamer-aan-autoriteit/
 • Zaterdag 08-06-2024 Willem van Toorn – Kafka voor beginners – Over de wereld en het werk van Franz Kafka 112 pagina’s; € 14,99.
 • Zaterdag 08-06-2024 Intelligentie : Hoe intelligent is intelligent?
 • Dinsdag 28-05-2024 “We willen het denken tot kalmte brengen” Troost Extase Rede
 • Zondag 26-05-2024
 • Zaterdag 25-05-2024
  • Hyperpolitiek – Jäger, Anton Bespreking van het huidige gespannen politieke klimaat, met aandacht voor gebrek aan collectieve actie als gevolg van digitale eenzaamheid.

 

 

"We willen het denken tot kalmte brengen"

 • Vrijdag 23-05-2024
  • Dagmar
   • afgelopen 2 maanden
    • elke week 8 keer chemo-spoeling controleren
    • beetje gammel – paar uur
    • drinken eten roken
   • filosofie bespreken
    • monadenleer Leibniz
 • Dinsdag 14-05-2024 Ethiek  Moraal Rail experiment
 • Dinsdag 14-05-2024 Dieren maken ook dieren dood

4 jaar niet gebruikt . . .

 • Vrijdag 3-07-2020 Dwanglicentie. Landen die toch snel toegang willen krijgen tot remdesivir kunnen overgaan tot een zogenoemde dwanglicentie. Hierbij dwingen ze Gilead om een licentie af te geven voor de productie van remdesivir, waarna een generieke producent het middel kan gaan maken. Verschillende landen overwegen reeds om zo’n dwanglicentie in te zetten.

 • Zondag 7-07-2019
  • Er zijn veel juridische normen maar weinig sociale normen. We zijn veel vrijer geworden
  • 3 driften sex angst erkenning
  • Ummah = islamitisch / geglobaliseerde gemeenschap
  • Eerst sociale ongelijkheid wegwerken, dan populisme nationalisme (beter patriottisme)
 • Zondag 6-1-2019 Ik heb in een grote stad (Utrecht) gewoond, en nu woon ik in een kleine stad (Assen) Het verschil tussen een druk bestaan met heel veel mensen om je heen en een leven in een buitenwijk van Assen.

 • Zaterdag 24-11-18 Wie niet meer in de toekomst gelooft, gaat in het verleden dromen. (Zygmunt Baumann) Zwarte Piet discussie. Retrotopie.
 • Woensdag 31-10-2018 De zin van het leven als thema uitwerken
 • Woensdag 03-10-18 Foucault : TO DO Discipline en straf
 • Woensdag 03-10-18 Macht: De koning is het toefje op de democratische taart, denkbeeld afzetten tegen een president die veel politieke macht heeft
 • Woensdag 03-10-18 Werkelijkheid: Vloeibare werkelijkheid t.o.v. harde werkelijkheid. Vloeibare werkelijkheid bestaat in de context van de discipline soms loslaten om creatief bezig te zijn. Maar hoe ontstaat dan creativiteit? Dan ben je dus niet altijd als het ware machinaal bezig.
 • Maandag 27-09-18 Kapitalisme.  Een utopisch uitgangspunt. Voorstellen dat je leeft met denkbeelden.  Bijvoorbeeld allemaal aan de rechterkant rijden is handig. Dus ook 1 wereldtaal (Engels?). Ergo: Ik ben een wereldburger, maar ik ben geworpen in Nederland: ik denk ook in de Nederlandse taal, ik ben rijk qua welvaart en welzijn.
 • Maandag 27-09-18 Bouwwerk met lucifers om inzichtelijk te maken hoe groot het universum is.
 • Zondag 16-09-2018 Lezingen geven met behulp van kaartjes: dus zonder het gebruik van een beamer.
 • Dinsdag 11-09-2018 De economische waarde van alles op de wereld op deze datum is ongeveer 300 biljoen :  300.000.000.000. Wat is dat per mens?
 • Dinsdag 31-08-2018 : Ongelijkheid neemt toe naarmate men tot een hogere klasse behoort. Voorbeeld: Diabetes stripjes voor Liesbeth. Beter geïnformeerde mensen kunnen wel andere stripjes aanvragen, en krijgen deze dan wel vergoed, i.t.t. mensen die met dit soort informatie niet goed kunnen omgaan.
 • Dinsdag 24-08-2018 De leefwereld waarin wij leven is niet meer natuur. Wat gebeurt er dan als ik door een mug wordt gestoken?
 • Dinsdag 17-07-2018 Dialoog maken m.b.t.  grenzen. Beginnen met de vraag: wat gebeurt er als iemand eerst 50, dan 150 km per uur in de bebouwde kom rijdt? Wat gebeurt er als iemand in een winkel alle babyvoeding opkoopt? Proberen om voorbeelden op te bouwen dat er altijd sprake is van grenzen.  Daarna toewerken naar vrijheid t.o.v. gelijkheid.
 • Dinsdag 20-06-2018: Tijdsberekening vanaf Big Bang i.p.v. vanaf 0 v Christus
 • Maandag 28-05-18: Stelling: Bij grote bedrijven en rijke mensen er vanuit gaan dat ze niet eerlijk aan hun geld zijn gekomen.
 • Vrijdag 26-05-2018: De pagina wetenschap aanvullen met laatst gelezen boek. Wetenschap stoelt ook op de aanname van bepaalde veronderstellingen.  Ik kan bijvoorbeeld niet bewijzen dat de aarde rond is.  Ik kan rond gaan lopen, dan zie ik alleen een platte aarde. Ik kan gaan vliegen, of ik kan in de ruimte gaan als astronaut.
 • Vrijdag 26-05-2018: Cultuur: Adorno : gaat over de verbeelding.  De macht van een vader in een patriarchaal systeem in verbeeldingsconcepten. Voorbeelden van vaderfiguren in Oedipus of de figuren rondom Frodo zoals Gandalf en de elfen koning in de Lord of the rings. Die verhalen komen voort uit ? . . .
 • Vrijdag 26-05-2018: Wat Marx niet kon voorzien is dat het begrip arbeidskracht tegenwoordig ook vervangen kan worden door robotkracht.
 • Maandag 15-05-2018: noodzakelijke levensbehoeften en kunst als niet noodzakelijke levensbehoefte. Beeldhouwwerken en schilderijen. Dan doortrekken naar bijvoorbeeld mode en auto’s  . . .
 • Zondag 29-04-18:Listen, Liberal van Thomas Frank (geen vertaling). Pamflet tegen de groeiende ongelijkheid en het falen van links om er iets tegen te doen.  Citaat: ‘Voor de progressieve klasse is dit een onwrikbaar idee: als arme mensen niet meer arm willen zijn, moeten arme mensen studeren.’  Frank laat heel goed zien waar de verwijdering tussen van de liberalen, en dus ook de sociaaldemocratie, en gewone mensen vandaan komt. Hij rekent af met de meritocratische gedachte dat beter onderwijs de oplossing is voor alles. Omscholing en een leven lang leren: dan komt alles goed. En als het niet lukt, is het je eigen schuld. Had je maar net zo goed je best op school moeten doen als wij. Dat is de denigrerende gedachte die achter de meritocratie schuilgaat en dat heb ik niet eerder zo scherp gelezen.
 • Donderdag 04-04-18 Mensen zijn onwetend. Dat is één van de grondslagen van mijn filosofie.
 • Vrijdag 23-03-18 Artikel: Waarom zijn mensen geneigd om in een god (of iets anders) te geloven?
 • Vrijdag 18-01-18  “De interstellaire ruimte is gevuld met gewone materie,” vertelt Vincent Icke. Dat is de materie waaruit ook de aarde, de zon en wij zijn opgebouwd. Alleen is de interstellaire ruimte heel ijl. Dat betekent dat de dichtheid heel laag is. In 1 kubieke centimeter interstellaire ruimte zitten misschien maar 1 tot 10 atomen. En dat is echt heel weinig. Ter vergelijking: in een kop thee zitten 10^24 – dat is een 1 met 24 nullen – atomen.

 • Donderdag 21-12-17 De mens is een eindig wezen tja .  . .
 • Donderdag 21-12-17 Twee visies m.b.t. technologie:
  • Visie 1 Je kunt de techniek niet tegen houden. (Volmaakte mens : bionische mens)
  • Visie 2 moreel onderbouwen.  Sandel. Inbouwen in apparaten die ons ten dienste staan. Er moeten begrenzingen zijn. Bijvoorbeeld geen 200 km per uur rijden.
 • Donderdag 21-12-17 Onderzoeken van de Kondratieff  cyclus. Dropbox doorzoeken
 • Donderdag 21-12-17 Vergeleken bij 20 jaar geleden. Wat deden we toen? We lazen veel, keken tv en films.  En waren natuurlijk veel met werk bezig.  Lies en ik zaten toen niet constant achter een scherm zoals nu anno 218. De invloed van technologie is dus zeer aanwezig in het dagelijkse leven
 • Donderdag 21-12-17 de twee films van de volmaakte mens integreren in Homo Deus
 • Donderdag 21-12-17 Idee dat filosofie in 2015 in eerste instantie verwondering was. Anno 2017 werd dit steeds meer naar de vraag van Kant toegegroeid: “Wat is de mens?” Rede / verlichting / weteschap / techniek Aansluiten ook bij andere documentaires zoals CRTL ALT Delete.
 • Donderdag 23-11-17  Metafoor uitwerken van de Sagrada familia :   licht / Opbouw / Verschillende ingangen /Complex / Super complex / Bogen analoog aan 100 800 indeling
 • Donderdag 23-11-17 Lessen aan de hand van schetsen zoals Safranski pagina 5 hoofdstuk 8
 • Vrijdag 10-11-17 1985 Buisrogge 1986 eigen zaak. 1989 verkoop Jannes Geertsema heeft eerst een houten garage gebouwd Mei 1992 stenen garage 2002
 • Vrijdag 10-11-17 Re ligie Latijn voor ligie =  Religare : verbinding
 • Vrijdag 10-11-17 Gedachte m.b.t. het determinisme: Een mens heeft een netwerk waarbinnen hij/zij iemand kent: 1 iemand kent dan 19 mensen, 19 mensen kennen dan miljoenen. Deze mensen hebben allemaal een eigen leven
 • Donderdag 02-11-17 Waarnemen :: Kant :: Als je 1 oog dicht doet, dan neem je nog steeds 3 dimensionaal waar. Ergo: een waarneming wordt “verwerkt” in je brein.
 • Dinsdag 31-10-17 De onvoorspelbaarheid van de nieuwe ontwikkelingen qua tijd van invoering. (Bijvoorbeeld de zelf rijdende auto)
 • Dinsdag 10-10-17 Cultuur. Adorno. Over de verbeelding. Waar komen verhalen vandaan. Het idee dat er mensen zijn dit verhalen vertellen en waar komen deze ideeën vandaan? Komen deze verhalen uit het onbewuste? Ook n.a.v. het essay Onbehagen van Bas Heijne.
 • Vrijdag 06-10-17 Allerlei vader figuren die zich rondom Frodo begeven. Kennelijk gaat het dan om goed en kwaad.
 • Vrijdag 06-10-17 De macht van een vader in een patriarchaal systeem in allerlei verbeeldingsconcepten.
 • Donderdag 05-10-17 Cultuur industrie: Adorno. Nog verder uitwerken wat de impact is van deze gigantische beïnvloeding.
 • Dinsdag 26-09-17 Hebbedingen:  mensen hebben hier veel geld voor over. Een giraf als huisdier.
 • Maandag 25-09-17 Film geven de realiteit niet weer. Mensen klappen voor een wereldrecord die ze zelf niet veroorzaken.  Waarom worden deze activiteiten zo gewaardeerd en beloont met geld aandacht? Dus idee en werkelijkheid : waarom kijken naar op Pauw? We “weten” dat dit niet de dagelijkse realiteit is.
 • Vrijdag 07-07-17 Het positief / negatief duiden :: loverboy t.o.v. pooier
 • Donderdag 15-06-17: Het probleem van de eerste beweger.
 • Vrijdag 26-05-17: Een nieuw idee: mijn specifieke reis door de filosofie: over een aantal jaren mensen uitdagen om op de site “een specifieke uitwerking van geschiedenis van de filosofie” in te gaan, het idee om dan via een soort mindmap (die ik nog moet maken) mee te gaan in alle denkbeelden die dan aan de orde komen.
 • Vrijdag 26-05-17:  Gelukkig zijn en niet gelukkig zijn: een gedwongen experiment, na verwijzing van wat mij de afgelopen vier jaar is overkomen: het feit dat we dus van 2500 naar 2000 euro zijn gegaan, en nog steeds prima kunnen leven. Nog uitzoeken: van hoeveel inkomen we daadwerkelijk rond zouden kunnen komen: is met name kijken hoe we in de jaren dat we een heel hoog inkomen hadden: hoeveel we toen uitgaven aan allerlei extra dingen.
 • Maandag 10-04-17 leven buiten de rat race, hoe doe je dat? Hoe kom je van “(wereld)beelden/visies/” met betrekking tot zingeving naar werk/inkomen et cetera af?
 • Woensdag 29-03-17 Kleuren : Wittgenstein : groen – rood : vergelijk platland t.o.v. 3 d
 • Donderdag 23-03-17 De pagina “wetenschap” aanvullen met gegevens van het laatst gelezen boek: “Wetenschap stoelt op het geloof van een aantal zaken. ” POPPER?  Het is een feit dat de wetenschap stoelt op het geloof van een aantal zaken. Een voorbeeld is het feit dat de aarde rond is ik kan dat niet bewijzen, ik kan rond de aarde wandelen maar dan zie ik nog steeds een platte aarde. Ik kan er met een vliegtuig overeen vliegen. Maar dan nog zie ik nog steeds niet een ronde aarde. Ik ben nog niet in de ruimte geweest, dus ik baseer mijn oordeel dan op mensen die wel in de ruimte zijn geweest.
 • Zondag 12-03-17 Habermas met het begrip “leefwereld” in vergelijking met het begrip “arbeid”
 • Zaterdag 11-03-17 In 2006 schreef Martin Bosma, de ideoloog van de PVV: Ik lees liever Hayek en Ayn Rand dan Keynes en Etty’. De filosoof Friedrich Hayek (1899-1992) is hét idool van economisch-liberale hardliners. De Russisch-Amerikaanse Ayn Rand schetste in haar romans een anarcho-kapitalistische utopie, waarin de vrije concurrentie boven alles gaat.
 • Maandag 09-01-17 Nice Guys Finish First, delen is zo gek nog niet.
 • Maandag 09-01-17 Eerste levensbehoeften: bed, huis, boek, auto, internet, maar wat is dan genoeg?
 • Zondag 08-01-17 Klokgebeier van kerken is achterhaald doordat iedereen nu zelf een alarm kan zetten bij gelegenheden zoals eten, ophouden met werken e.d.
 • Zaterdag 07-01-17 eigendom: is er altijd al sprake geweest van eigendom?
 • Zondag 01-01-17 Objectivisme: fysieke en niet fysieke werkelijkheid. Auto’s , bomen en asfalt (wat ik zie tijdens het rijden) t.o.v. de niet-fysieke werkelijkheid zoals vrijheid, werkelijkheid en intentionaliteit.

 • Zaterdag 31-21-16 Kondratiev cyclus
 • Zaterdag 31-21-16 De term post-truth: Waarheid met een kleine w
 • Dinsdag 27-12-16 uitwerking van het concept van de hersenen met een geheugen als een grote ladekast. De connectie met een lade maakt dat je soms even niet op een bepaald onderwerp kunt komen.
 • Dinsdag 22-11-16 http://wijsheden.com/7Levensles/Levensles.html#visser
 • Zaterdag 19-11-16 het geheim van schoonheid, De gulden snede
 • Zaterdag 19-11-16 De kwaliteitsmaatschappij. Je wordt overspoeld met enquêtes, vragenlijsten e.d. met betrekking tot de kwaliteit van ziekenhuisonderzoeken, gekochte spullen e.d. Komt dit door de markt werking?
 • Vrijdag 18-11-16. Zoals vaccinatie afgeleid is van het maken van winst: bij meer gelijkheid is er dan transparante informatie, er is dan geen doofpot meer mogelijk.
 • Zondag 13-11-16 Niels Bohr: het tegenovergestelde van juist geformuleerd is een valse verklaring maar het tegendeel van een diepe waarheid is een diepe waarheid
 • Zaterdag 12-11-16: Stel je bent chinees, en je hebt alles gelezen van Confucius e.d. dus hogere cultuur. Is dat dan anders dan Elias, Dantes goddelijke komedie en Faulkner e.d? En wat als je Symfonische rock muziek als hogere cultuur ziet?
 • Woensdag 9-11-16 Dragen aforismen bij aan het begrijpelijk maken c.q. verhelderen van filosofische standpunten?
 • Woensdag 9-11-16 Zijn formele taaluitingen makkelijker te parafraseren dan de uitingen die een gevoelstoestand uit willen drukken?
 • Vrijdag 4-11-16 Het gebruik van metaforen en aforismen in samenhang met begrippen als hogere en lagere cultuur
 • Vrijdag 22-07-16 Geest en materie. Gedachten dat de geest belangrijker is dan de materie. Materie heeft geen (bewust)zijn. Ook pijn en de dood worden verwezenlijkt in de geest. Ergo: Geen materie zonder geest.
 • Dinsdag 6-07-2016 De fenomenologie begint met Husserl die een nieuw begin wil maken, en daartoe de filosofie wil terugbrengen bij haar eigenlijke taak: de beschrijving van het verschijnen van werkelijkheid voor het bewustzijn. In plaats van te doen alsof er een kant en klaar gegeven werkelijkheid is, die vervolgens door het verstand moet worden gekend, gaat Husserl terug naar de vraag hoe die werkelijkheid dan wel gegeven is, en wat het betekent dat die werkelijkheid “gegeven” is.
 • Zondag 26-6-16 hebben en zijn. Als je alles hebt, maar niet gelukkig bent.
 • Dinsdag 21-06-16 De zeven vrije kunsten, oorspronkelijk bekend onder hun latijnse naam septem artes liberales, waren zeven vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen. (https://kerkcultuur11tm14eeuw.wordpress.com/esthetica/klassieke-invloeden/)
 • Maandag 20-06-16 Een hoofdmenu (150 : Specialistische disciplines) ingevoerd. Reden: er zijn vaak onderwerpen die over/vanuit een bepaalde discipline uitweiden. Verder is deze site niet gericht op ALLE filosofie maar op een aantal specifieke invalshoeken: onder andere metafysica, politieke filosofie en taalfilosofie hebben mijn aandacht, meer dan bijvoorbeeld esthetica.
 • Zondag 19-06-16 Taalgebondenheid. Dit blijkt wel uit het feit dat deze site NIET in het Engels is. Ik spreek ook geen Frans of Chinees: kortom ik denk en spreek en schrijf in het Nederlands.
 • Zondag 19-06-16:  Het idee van rechtvaardigheid: Amartya Sen begint dit veelgeroemde boek met een eenvoudig voorbeeld. Drie kinderen maken ruzie om een fluit. Anne zegt dat zij de enige is die erop kan spelen en daarom recht heeft op de fluit. Bob zegt dat hij zo arm is dat hij zonder fluit geen speelgoed zou hebben. En Carla zegt dat de fluit van haar is omdat zij die zelf heeft gemaakt. Wat is in dit geval rechtvaardigheid? Ieder oordeel brengt onrechtvaardigheden met zich mee.
 • Donderdag 09-06-16: Pijn lijden is betrekkelijk, in de zin van tijd: Zoals een behandeling bij de mondhygiënist. Zoals fysieke als mentale pijn: wat is het verschil?
 • Zaterdag 09-04-16: Ik lees veel meer dan dat ik schrijf: eigenlijk wel in een verhouding 100 tot 1 . . .
 • Zondag 03-04-16: religie: http://www.scientias.nl/de-wereld-wordt-steeds-religieuzer/
 • Donderdag 24-03-2016 : Sofie en logie uitzoeken
 • Maandag 18-01-2016:  De wereldeconomie is er alleen voor de rijkste 1 procent
 • Maandag 18-01-2016: 62 rijken bezitten evenveel als 3,5 miljard armen
 • Vrijdag 15-01-2016 : Kleine Klassieken – Gelukkig leven Seneca (10 euro)
 • Woensdag 06-01-2016 : “niet-euclidische meetkunde” onderzoeken
 • Woensdag 06-01-2016 : http://webapp.fkt.uvt.nl/gfo/default/index/kani-lk5  (over ruimte en tijd)
 • Woensdag 06-01-2016 : http://forum.fok.nl/topic/1691468?token=05a399bfe4b9d937657d30e60b10eaed&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES (Over transcendentale esthetica (ruimte als a priori-aanschouwing)
 • Dinsdag 05-01-2016 : Rene Gudde: Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het
 • Dinsdag 05-01-2016 : blz 35: Dokters die heel veel weten over een groep maar niet van een individu (zie foto Windows Phone)
 • Dinsdag 05-01-2016 : blz 43: Idee van de “leaders” t.o.v. Plato’s staat
 • Dinsdag 05-01-2016 : blz 44: Sloterdijk “Eén ding weten we zeker, van de aarde komt niemand levend vanaf”. We moeten het met z’n 7 miljard regelen.
 • Dinsdag 05-01-2016 : Aantal inwoners Athene: Hoewel het moeilijk is exacte cijfers te geven voor het inwoneraantal van een gemiddelde polis, schat een recente studie het inwoneraantal tussen 2500 tot 4500 voor een gemiddelde polis. (Bron: wikipedia)

 • Dinsdag 29-12-2015 : Popper : De open samenleving en haar vijanden (Engels: The Open Society and Its Enemies)
 • Donderdag 17-12-1215 :  Hoe wordt je een filosoof? Je moet dan wel in je onderhoud kunnen voorzien.
 • Donderdag 17-12-1215: Stel je was geboren in 834, dan zou je geen weet hebben wat er NA de middeleeuwen is gebeurt. Hoe zou je dan tegen de wereld aankijken? Je hebt dan geen weet van zinnen als “Ik denk dus ik besta”  Stel dat ik in 1000 voor Chr. was geboren dan had je ook geen weet van Plato en Aristoteles.  ERGO: tijd en plaats zijn bepalend voor je denken.
 • Woensdag 25-11-2015 :De “tel” maatschappij. Alle economische activiteiten in deze samenleving worden niet meer kwalitatief benadert, maar kwantitatief. (Met dank aan mijn vriendin Liesbeth) Waar komt deze hang naar het vastleggen van menselijke activiteiten in tabellen, grafieken, uren, minuten vandaan? De technocratische benadering staat in hoger aanzien dan de menselijke benadering (de professional die als expert zelf kan bepalen hoe en wat hij doet i.t.t. de manager mentaliteit die top – down bepaald wat en hoeveel tijd iemand als taak moet uitvoeren.
 • Woensdag 25-11-2015 :  Nietzsche heerser-moraal t.o.v. slaven-moraal. Also sprach Zaratoestra.
 • Woensdag 25-11-2015 :  Universele moraal.
 • Woensdag 25-11-2015 :  Tijd : linair t.o.v. cyclisch ( Herman Fylipse – d:\Dropbox\Temp\CD\Acht miniaturen\6-Nietzsche\
 • Vrijdag 06-11-2015 : Uitleg hoe ik vanaf augustus 2015 er achter kwam dat ik eerst een grondig onderzoek moet doen van de filosofische begrippen die in de filosofie gehanteerd worden, voordat ik verder ga met het uiteindelijke doel: een analyse van de filosofie van de moderne tijd. Ik kwam erachter dat niet alleen Plato één van de grondleggers van de filosofie was, maar ook Aristoteles. Aristoteles heeft met name in de periode 300 v C tot 1700 een zeer fundamenteel stempel op datgene wat filosofie is gedrukt.

 • Dinsdag 06-10-2015 : Uitzoeken hoeveel procent van de economie besteed wordt aan de meest basale basisbehoeften en hoeveel procent er nu uiteindelijk aan luxe zaken worden besteed.
 • Dinsdag 06-10-2015 : Het civilisatieproces van Elias inbedden in de filosofie
 • Dinsdag 06-10-2015 : Een beeld scheppen met betrekking tot de stand van de samenleving ten opzichte van materie, dus een dak boven je hoofd en eten drinken ten opzichte van de immateriële zaken. Dus kijken hoe de agrarische samenleving en de industriële samenleving passen in een plaatje met betrekking tot het filosoferen.
 • Dinsdag 06-10-2015 : De exponent van de regelgeving in Nederland is de paddenstoel van de ANWB.
 • Dinsdag 06-10-2015 : Wat is luxe?
 • Dinsdag 06-10-2015 : Gedachten experiment met betrekking tot wat ik bezit. Stel dat ik 30 auto’s bezit? wat zijn hiervan de consequenties?
 • Dinsdag 06 -10-2015 : Hoeveel is genoeg?
 • Dinsdag 06-10-2015 : Een beeld scheppen met betrekking tot de stand van de samenleving ten opzichte van materie, dus een dak boven je hoofd en eten drinken ten opzichte van de immateriële zaken. Dus kijken hoe de agrarische samenleving en de industriële samenleving passen in een plaatje met betrekking tot het filosoferen.
 • Dinsdag 06 -10-2015 : De exponent van de regelgeving in Nederland is de paddenstoel van de ANWB.
 • Maandag 05-10-2015 : N.a.v. een eventuele crash in China:  ‘De vraag is: hoe krijgen we Chinese consumenten zo ver om sneller een nieuwe smartphone te kopen?’, aldus Ryan Reith van het Amerikaanse International Data Cooperation op de technologiewebsite Wired. Zie de Volkskrant 27-08-2015
 • Maandag 05 -10-2015 : schrijven van de periode van de oudheid.
 • Woensdag 07 -10-2015 : Welke factoren bepalen de overgang van een bepaalde tijdperk na een ander tijdperk in de filosofie? Hierbij aansluiten met het boek van Ferry. Welke factoren bepalen hierbij de stand van zaken in de maatschappij, zoals de agrarische samenleving in de industriële samenleving?
 • Woensdag 07-10-2015 : Nazoeken wat de oudste filosofische geschriften zijn
 • Donderdag 15-10-2015 : De verlichting vrijheid gelijkheid en broederschap de vrijheid is gerealiseerd, de broederschap is in de meeste plekken in de westerse wereld ook wel aan de orde, maar de gelijkheid is nog niet gerealiseerd. Deze vrijheid maak ongedaan deze ongelijkheid zal de komende decennia onder invloed van bijvoorbeeld robotisering wel plaatsvinden
 • Donderdag 15 -10-2015 : Ten aanzien van de mens en het waarnemen van de werkelijkheid het voorbeeld nemen van de roadmap die je in je hoofd hebt wanneer van plaats A na plaats B gaat. Het is dan mogelijk om gewoon de hoofdwegen te volgen bijvoorbeeld 500 m rechtdoor lopen en daarna 300 m linksaf. Maar het is ook mogelijk om via kleine straatjes elke keer 50 links 50 rechts 50 links 50 rechts te lopen, waardoor je sneller op de plaats van bestemming komt. Dit vergt een werkelijkheid die alleen maar in je hoofd bestaat. Je komt dan door straten heen waar je nog nooit bent geweest.
 • Donderdag 15-10-2015 : Een plaatje schetsen van de mens en de waarneming. De waarneming beleving plaats met beperkte middelen, je ogen en je oren en de reuk.Verder is dan ook nog bepalend dat je niet in twee plekken tegelijk kunt zijn en ook niet in twee verschillende tijden kunt leven.
 • Vrijdag 23-10-2015 : meetkunde Euclides

 • Dinsdag 29-09-2015 : Vragen zoals de zin van het bestaan zijn opgekomen in een tijdperk dat er niet eens sprake was van een godsdienst. Dit heeft dus invloed op met name het tijdperk uit de middeleeuwen.
 • Dinsdag 29-09-2015 : Met betrekking tot de leefwereld, aansluiting bij de piramide van Maslow. In die eerste en speelt het denken helemaal nog niet mee, omdat je dan nog niet alle eerste levensbehoeften vervult hebt. dit zie je met name terug bij de mensen die tijdens hun leven filosoof zijn geworden. Deze mensen hoefden niet meer voor hun levensonderhoud te zorgen.