laatste wijziging: 29-04-2024

000 Uitleg van deze site

Op 22 september 2015 ben ik (Jan Stegeman) met deze site begonnen. Het doel van deze site is om voor mezelf een beeld te krijgen van (de geschiedenis van) de filosofie. De geschiedenis van de filosofie is allereerst in te delen in westerse filosofie en oosterse filosofie. Ik ben geboren in de “westerse wereld” (in Nederland), daarom zal ik eerst een overzicht geven van de geschiedenis van de westerse filosofie. Ik behandel in eerste instantie alleen van de “belangrijkste” filosofen de denkbeelden. Eigenlijk zijn er net zoveel filosofieën als filosofen.

Deze site is gebouwd met als leidraad het boekje “Atlas van de filosofie”.

De structuur van deze site is in het linker menu te zien. Globaal worden er in eerste instantie 8 perioden onderscheiden: van de oudheid tot de 21ste eeuw.

Door hiernaast op een menu keuze te klikken kan een submenu of sub – submenu worden geopend.

Ik hoop dat de lezer net zoveel plezier beleefd aan deze site als ik eraan beleef om deze site te maken.

Roadmap
Wat ik voor ogen heb is te vinden bij de globale “roadmap”  voor deze website.

Met vriendelijke groet,

Jan Stegeman


inloggen