Zoek

Home

2019 – 2020  Cursus: De geest uit de fles


Tweewekelijkse cursus van 30 september 2019 t/m 25 maart 2020

Hoe werd de moderne mens wie hij is?
Aan de hand van het boek van Ger Groot gaan we de geschiedenis van de moderne filosofie na. Focus van de cursus (en het boek) ligt daarbij op het steeds veranderende zelf-begrip sinds de verlichting.
Filosofie wordt daartoe geplaatst in context met geschiedenis, maatschappij en cultuur. De cursus wordt ondersteund met multimedia (film, beeld, muziek).

Site van het boek met multimedia en achtergronden.

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen.
‘Wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Caspar David Friedrich, of de opera’s van Wagner de filosofie van hun tijd waarnemen. Je ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving – niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat.”